Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.
 

 

Wat te doen bij een klacht:

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

  • Bespreek de klacht met de zorgboer en/of zorgboerin op een rustig tijdstip.
  • Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.
  • Schrijf een brief aan de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.
  • Mevr. S. Sleiderink

Henegouwenlaan 52
7577 MH Oldenzaal
s.sleiderink@caiway.net

 

  • Schrijf een brief aan de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij.

Hr. B. Weijermars 
Marijkestraat 16  
7491 XJ  Delden
benweijermars@gmail.com

 

  • Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie.

Vermeld in de brief:

Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief; De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
De reden waarom je hier een klacht over hebt;
Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
 

      Stuur je brief naar:

       Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
       Klachtencommissie Landbouw en Zorg
       Postbus 245
       6700 AE Wageningen                                                                                                                

       Of via e-mail: info@iar.nl

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en kan ook adviezen geven.

Informatie kan telefonisch worden opgevraagd bij IAR: 0317-424181