Hulpboer zijn of worden

Wanneer je als hulpboer bij ons komt werken zijn er natuurlijk zaken die belangrijk voor je zijn om te weten. Een aantal van deze dingen staat beschreven in onze zogenaamde beleidsnotitie. Ik zal ze hieronder in het kort aan je voorleggen;
Hoe gaat het in zijn werk wanneer je bij ons wilt komen werken?

Als je denkt dat Erve Meyerinkbroek voor jou de plek zou kunnen zijn om te werken neem dan contact met ons op. Je moet namelijk eerst weten of er nog wel een werkplek vrij is. Wanneer dit wel het geval is zullen we je samen met je ouders of begeleider uitnodigen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dat bezoek bekijken we samen of de boerderij voor jou een geschikte plek zou kunnen zijn. Daarna mag je er enkele dagen over na denken. Wanneer je besluit te komen, bespreken we tijdens een tweede gesprek (dit noemen we het intake gesprek) wat je wensen en mogelijkheden zijn en wanneer je zou willen beginnen aan je zogenaamde proefperiode. Als we allemaal na de proefperiode denken dat dit een geschikte werkplek voor je is, vullen we samen een intakeformulier in waarin allerlei dingen staan die voor ons belangrijk zijn om van je te weten. Bijvoorbeeld of je medicijnen gebruikt en op welke dagen je bij ons gaat werken.

Na de proefperiode bespreken we opnieuw hoe het gaat, heb je het naar je zin, is de boerderij dat wat je ervan verwacht had, kun je goed samenwerken met de anderen, en ga zo maar door. Als alles goed gaat krijg je daarna officieel je vaste aanstelling. Dat wil zeggen dat je echt voor vast bij ons werkt. We vullen een samenwerkingsovereenkomst in en je ontvangt dan een snipperkaart waarop het aantal dagen staat dat je vrij kunt nemen. Ook ontvang je de zogenaamde huisregels. Hierin staan de afspraken die we met z’n allen op de boerderij gemaakt hebben.

Wanneer er iets is, kun je dit natuurlijk altijd met ons bespreken. In het eerste jaar plannen we minstens eenmaal een uitgebreid gesprek met jou en je ouders/begeleider. Daarvoor maken we een verslag waarin we samen precies beschrijven hoe het met je gaat en aan welke dingen we de eerste tijd aandacht gaan besteden, bijvoorbeeld wat jij nog zou willen leren en welke werkzaamheden je voorkeur hebben. Na dat eerste jaar maken we, mits alles goed met je gaat, zo’n uitgebreid verslag maar één keer per drie jaar en bespreken dit dan ook samen met jou en met je ouders/begeleider. Wel hebben we af en toe een zogenaamd tien minuten gesprek met je (meestal duurt het wel langer hoor), je kent deze term vast nog uit je schooltijd. In dit gesprek komen alle dingen aan de orde die voor jou en ons van belang zijn. De afspraken die we tijdens zo’n gesprek maken schrijven we op en ondertekenen we samen.
Op de boerderij werken met zes vaste begeleiders die er bijna altijd zijn. Dit heeft als voordeel dat je altijd met bekende mensen werkt en iedereen elkaar goed kent. Daarnaast zijn er een heel aantal vaste vrijwilligers die vaak helpen met allerlei extra en vaak speciale activiteiten. Denk daarbij aan klussen in de werkplaats, boodschappen doen, een cadeautje maken, uitgebreid bakken of koken of iets extra oefenen waar normaal niet zoveel tijd voor is.
We hebben zeer veel verschillende werkzaamheden; dieren voeren en verzorgen, paardrijden, grasmaaien, eieren rapen, Delle-werkzaamheden en nog veel meer. Kijk maar eens goed rond op deze site. Al deze werkzaamheden staan echter voor iedereen in een vast schema. Dit schema passen we elk half jaar, na je tien minuten gesprek, weer aan. We houden daarbij veel rekening met je wensen en voorkeuren. Dit vaste schema zorgt voor veel rust en regelmaat, je weet precies wat wij maar ook wat je collega’s en niet te vergeten de dieren van je verwachten.

Er komen elk jaar aan de hand van de wensen van de verschillende mensen nog werkzaamheden bij. Ook bedenken we steeds opnieuw samen allerlei aanpassingen die het werken voor jou gemakkelijker maken. Hierdoor is het mogelijk om zoveel mogelijk zelfstandig als hulpboer te werken, nog veel bij te leren en meer verantwoordelijkheid te leren dragen.

Verder is er een cliëntenraad, dit is een groepje hulpboeren die elke paar maanden bij elkaar komt en samen met de voorzitster Karin F de gang van zaken op de boerderij bespreekt. Zo bespreken ze bijvoorbeeld waar iedereen naar toe zou willen met het jaarlijkse uitstapje, hoe we dit jaar onze kerst vieren of wat jullie anders zouden willen op de boerderij. Na zo’n vergadering wordt alles met Sjanne en Joseph besproken en kijken ze samen met jullie wat er eventueel mogelijk is.
Op de boerderij werken met zes vaste begeleiders die er bijna altijd zijn. Dit heeft als voordeel dat je altijd met bekende mensen werkt en iedereen elkaar goed kent. Daarnaast zijn er een heel aantal vaste vrijwilligers die vaak helpen met allerlei extra en vaak speciale activiteiten. Denk daarbij aan klussen in de werkplaats, boodschappen doen, een cadeautje maken, uitgebreid bakken of koken of iets extra oefenen waar normaal niet zoveel tijd voor is.
Al geruime tijd (we begonnen in 1998) werken we met een redelijk vaste club hulpboeren met heel plezier bij ons op de boerderij. De meesten willen niet weg voor ze over heel veel jaren met de VUT gaan. We vinden het erg belangrijk dat je het bij ons naar je zin hebt, je thuis voelt, dingen leert van ons en elkaar, kortom dat je een goede en gelukkige hulpboer wordt. Daarom werken we met een kwaliteitssysteem, dit is een boek waarin we alle afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en maatregelen die we genomen hebben beschreven staan. Dit kan gaan over wie er bij ons kunnen en mogen werken, welke begeleiding we jullie bieden, hoe we er voor zorgen dat alles veilig is en zo nog vele zaken meer. Dit boek staat in de Delle, iedereen mag er in kijken en lezen. Als je iets niet begrijpt kun je het vragen en mocht je nog dingen missen die er niet in staan, zeg het ons. Elk jaar opnieuw passen we dit boek aan en elke drie jaar komt er iemand om te controleren of we alles wel doen zoals het er in staat.

Maar waar mensen werken kunnen er soms fouten worden gemaakt en kunnen er klachten ontstaan. Het kan dan natuurlijk een keer voorkomen dat je een klacht of een ernstig probleem hebt dat je echt niet met ons kan of wil bespreken. Klik op klachtenregeling om de klachtenregeling te lezen. Hier staat precies beschreven hoe je dit probleem aan kunt pakken en wie je erbij kan helpen.

© 2019 - 2020 Erve Meyerinkbroek
Ontwerp & ontwikkeling maatwerk Wordpress site door: Webdegelijk
flagsmartphoneclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram