Stichting ‘Vrienden van’

Op 16 januari 2003 is de Stichting Vrienden van Erve Meyerinkbroek opgericht. De doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van de ontwikkeling en de exploitatie van zorgboerderij Erve Meyerinkbroek, zowel in materiële als immateriële zin.

Waarom deze Stichting?

Voor de opvang en begeleiding van de hulpboeren ontvangt de zorgboerderij een financiële vergoeding. Deze vergoeding is voor de begeleiding die zij de hulpboeren biedt. Dit is echter onvoldoende om veel extra investeringen te doen die het verblijf van de hulpboeren een extra meerwaarde geven. De Stichting is opgericht om juist deze gewenste investeringen financieel mede mogelijk te maken. Zij benaderen hiervoor o.a. bedrijven, instellingen en fondsen.

Projecten

De afgelopen jaren hebben we met hulp van deze Stichting o.a de volgende zaken kunnen realiseren; de aankoop van een paard, een personenbus, een zware trapskelter en een beveiligde kloofmachine. Verder leverde de Stichting een bijdrage in de aanpassing van de eerste kantine, de bouw van een paardenstal en een aangepast kippenhok. Na de grote verbouwing in 2013 schonken zij ons de materialen voor de grote schommel die we samen met de hulpboeren maakten en de meubels voor ons nieuwe terras. Allemaal dingen die voor de hulpboeren een grote meerwaarde hebben.

De Stichting ontvangt de financiële middelen via schenkingen van particulieren en heeft inmiddels ook een aantal vaste donateurs. Daarnaast heeft de Stichting enkele keren geld ontvangen van bedrijven, die bij de (her)opening van hun bedrijf of zaak, in plaats van de gebruikelijke bloemen en flessen wijn, een rekening hebben geopend waarop gelden kunnen worden gestort t.b.v. de zorgboerderij. Deze bijdragen zijn met name goed voor de kleinere projecten. Voor een groter project wordt een begroting opgesteld en worden bedrijven, fondsen en instellingen gericht benaderd. Pas wanneer er voldoende financiële middelen zijn toegezegd, kan een project worden gerealiseerd.

Bestuur

De Stichting Vrienden van Erve Meyerinkbroek is onafhankelijk van de zorgboerderij.
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Gerrit Veen
Penningmeester: Henk Pol
Secretaris: Marco Lenderink
Algemeen lid: Frank Oosterhuis

De Stichting is erkend als een zogenaamd goed doel. Indien u een bedrag overmaakt, is het schenkingsrecht niet van toepassing.

Wilt u iets voor de Stichting doen, geld schenken of donateur worden? In dat geval verzoeken we u om contact op te nemen met de secretaris van de Stichting. Hij zal u informeren of doorverwijzen naar een van de bestuursleden.

Secretariaat Stichting Vrienden van Erve Meyerinkbroek:
De heer M. Lenderink – telefoonnummer: 0545 – 478205

Bankrekeningnummer van de stichting:
NL03 RABO 0034 57 15 276