Hoe doen we dat

Door het bieden van een fijne en zinvolle dagtaak aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking

Visie

Onze doelstelling is het bieden van een fijne en zinvolle dagtaak aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen we door ze te betrekken bij alles wat de boerderij dagelijks te bieden heeft. Dus niet alleen de verzorging van alle dieren, het verbouwen van groente en fruit, maar ook het onderhoud van het erf, de gebouwen en de machines. Allemaal werkzaamheden waarbij een ieder naar eigen kunnen en interesse een steentje kan bijdragen.

Het leren samenwerken met anderen en je verantwoordelijk voelen voor je eigen taken zijn hierbij erg belangrijke aspecten. Dit heeft namelijk een gunstige invloed op het gevoel van eigenwaarde en betrokkenheid bij het geheel.

Ook het dagelijks contact met de verschillende dieren en de vele gewone ontmoetingen op de boerderij met bijvoorbeeld de veearts, de handelaar, de medewerkers van de winkels en bedrijven in het dorp en het contact met bezoekers van ons rustpunt of winkeltje zijn van grote waarde.

We bieden veel duidelijkheid en structuur zowel in onze manier van werken als in de werkzaamheden zelf en proberen onze hulpboeren zo volwassen als mogelijk te benaderen. We zijn samen met hen doorlopend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om hen nieuwe dingen te leren zodat zij zich op heel praktische en uitdagende wijze blijven ontwikkelen.

Het belangrijkste is het samen bezig zijn in een sfeer waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt.


Kwaliteit

Volgens ons zit de kracht van de zorgboerderij in de combinatie van landbouw, educatie en zorg. Daarom willen we deze allemaal blijven ontwikkelen! Dat wil zeggen dat we als agrarisch bedrijf niet meer zullen groeien maar wel bij de tijd willen blijven en misschien in de loop van de jaren wel wat zullen veranderen.
De ontwikkeling van de zorgboerderij staat niet stil, het kan altijd beter. Zo werken we volgens het landelijke kwaliteitssysteem en worden hierop ook gekeurd, volgen we cursussen en bijeenkomsten, zijn we lid van een studieclub en lid van de vereniging van zorgboeren.
Mensen met een verstandelijke beperking, vanaf 18 jaar, kunnen indien er plek is zowel voor zorg in natura als zorg via een PGB (persoonsgebonden budget) bij ons terecht.

Heb je een klacht?
Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Klik op deze link om de klachtenprocedure te openen.

Wij hebben ook een eigen klachtenreglement, hierin staan de regels omtrent een klachtenprocedure. Klik op deze link om deze te openen.