kwaliteitssysteem

Kwaliteitssysteem

Al sinds 2000 werken we volgens het landelijk erkende kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen. In dit kwaliteitssysteem staan o.a de volgende zaken rondom onze zorgboerderij nauwkeurig beschreven;

Profiel van de zorgboerderij:

Algemene gegevens, het agrarisch bedrijfsonderdeel, de relatie tussen het landbouw- en zorggedeelte, onze doelgroep en de werkzaamheden.

Personeel & scholing:

Functiebeschrijvingen, vaardigheden, scholing en ontwikkeling,
functioneringsgesprekken, instroom/ uitstroom, beleid vrijwilligers en stagiaires en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) .

Begeleidingstraject:

Kennismaking en intake, overeenkomsten, begeleiding en ontwikkeling,
evaluaties, tevredenheid en de evt. doorstroom/uitstroom.

Dossiervorming & procedures:

Dossiervorming, afspraken omtrent het gebruik van machines, werktuigen en apparaten afspraken omtrent vervoer , medicijngebruik, en medisch handelen, huisregels, omgang met agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen en de klachtenprocedure.

Organisatie & beleid:

Visie van de zorgboerderij, continuïteit van de zorgboerderij, continuïteit van de zorg/begeleiding, continuïteit van het agrarisch bedrijf, de bedrijfseconomische continuïteit, samenwerking met derden, verzekeringen en aansprakelijkheden, de omgeving van de zorgboerderij, veiligheid, voorzieningen op het bedrijf, wonen en de privacy.

Actielijst:

Dus wat we de komende tijd denken te veranderen, aan te passen en te verbeteren.