Kwaliteitssysteem

Al sinds 2000 werken we volgens het landelijk erkende kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen. In dit kwaliteitssysteem staan o.a de volgende zaken rondom onze zorgboerderij nauwkeurig beschreven.

Profiel van de zorgboerderij

Algemene gegevens, het agrarisch bedrijfsonderdeel, de relatie tussen het landbouw- en zorggedeelte, onze doelgroep en de werkzaamheden.

Personeel & scholing

Functiebeschrijvingen, vaardigheden, scholing en ontwikkeling,
functioneringsgesprekken, instroom/ uitstroom, beleid vrijwilligers en stagiaires en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Begeleidingstraject

Kennismaking en intake, overeenkomsten, begeleiding en ontwikkeling,
evaluaties, tevredenheid en de evt. doorstroom/uitstroom.

Dossiervorming & procedures

Dossiervorming, afspraken omtrent het gebruik van machines, werktuigen en apparaten afspraken omtrent vervoer , medicijngebruik, en medisch handelen, huisregels, omgang met agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen en de klachtenprocedure.

Organisatie & beleid

Visie van de zorgboerderij, continuïteit van de zorgboerderij, continuïteit van de zorg/begeleiding, continuïteit van het agrarisch bedrijf, de bedrijfseconomische continuïteit, samenwerking met derden, verzekeringen en aansprakelijkheden, de omgeving van de zorgboerderij, veiligheid, voorzieningen op het bedrijf, wonen en de privacy.

Actielijst

Dus wat we de komende tijd denken te veranderen, aan te passen en te verbeteren.
© 2019 - 2020 Erve Meyerinkbroek
Ontwerp & ontwikkeling maatwerk Wordpress site door: Webdegelijk
flagsmartphoneclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram